Во текот на вчерашниот ден се случи одрон на карпи на река Бабуна. Имајќи во предвид дека фрекфренцијата на луѓе поради топлиот бран е зголемена бидете особено внимателни на кој дел од реката се рекреирате.