Не е титула која се дава тек така, туку повеќе искажан факт, 76-годишниот Зиона Чана беше татко на 94 деца од вкупно 39 жени и дедо на 33 внуци/внуки.