Општинската организација на СДСМ Велес ја објави листата на предложени кандидати за советници на Општина Велес.  Носител на листата е Марјанчо Николов, вотра на листата е Катерина Ефремова, а трет д-р Тодор Јаковлевски. По нив следат Милица Ристовска Темелковска, Кирил Гајдов, Ружица Петрушевска Николовска, Менсур Бачевац, Пандорка Лазаровска Прличкова, Трајче Миланов, Ердал Тефиков, Илчо Стојановски, Селма Абдуловска, Марко Илиев, Максут Бакиовски, Марија Џуновса, Маре Амбаркова, Жарко Тодоров, Анета Андова, Благојче Натов, Христина Трајкова, Емил Петрушев, Ана Горгиева Пантовски и Драган Стојанов.