Импресум

Велес365 е информативен портал – online медиум кој генерира дневни вести со основна цел за објективно и навремено информирање на јавноста.

Уредник: Кире Василевски

e-mail: velescity365@gmail.com